Sonja Suij nieuwe bestuursvoorzitter GGD Zeeland

Sonja Suij, wethouder voor de gemeente Terneuzen, wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van GGD Zeeland. Dat heeft het Algemeen Bestuur van de GGD op 21 mei 2021 unaniem besloten.

Haar benoeming gaat per direct in. Sonja Suij volgt Jan-Frans Mulder op als voorzitter van de GGD.

Waardering

Het Algemeen Bestuur heeft waardering voor de wijze waarop Jan-Frans Mulder zich de afgelopen jaren heeft ingezet voor de publieke gezondheid in Zeeland. Jan-Frans Mulder was vanaf 2006 lid van het Dagelijks en Algemeen Bestuur en sinds 2018 heeft hij het voorzitterschap vervuld. Als voorzitter heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het versterken van de samenwerking binnen en de processen rondom het Algemeen Bestuur.

Samen ontwikkelen

Sonja Suij was reeds plaatsvervangend voorzitter en lid van het Dagelijks Bestuur van GGD Zeeland. Zij is enthousiast en gemotiveerd om vanuit haar functie als voorzitter de publieke gezondheid in Zeeland te behartigen en dit samen met de gemeenten en partners verder te ontwikkelen.

Algemeen en Dagelijks Bestuur GGD

Het Algemeen Bestuur heeft Corniel van Leeuwen, wethouder voor de gemeente Tholen en lid van het Dagelijks en Algemeen Bestuur, op 21 mei 2021 unaniem benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van GGD Zeeland. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de volgende leden:
•    Sonja Suij (wethouder gemeente Terneuzen), voorzitter
•    Corniel van Leeuwen (wethouder gemeente Tholen), plaatsvervangend voorzitter en penningmeester
•    Els Verhage (wethouder gemeente Vlissingen), secretaris