Straatinterviews over de toekomst van de binnenstad

Medewerkers van bureau KuiperCompagnons horen donderdag 20 mei graag de mening van voorbijgangers over de toekomst van de binnenstad van Terneuzen. Van 12.00 tot 14.00 uur houden ze straatinterviews voor winkelcentrum Schuttershof en van 15.00 tot 17.00 uur op de Markt.

Zoals wij eerder aangaven, heeft de binnenstad van Terneuzen dringend behoefte aan een stap vooruit. Voor het maken van een totaalplan hebben we bureau KuiperCompagnons in de arm genomen. Zij werken daarin samen met bureau TwynstraGudde. Ze gaan graag in gesprek met alle betrokkenen bij de binnenstrad. Daarom hebben ze een plan van aanpak gemaakt met diverse momenten waarop ze met bewoners, ondernemers, bezoekers en andere partijen van gedachten willen wisselen.

Meer informatie

Meer informatie over het traject rond de totstandkoming van het totaalplan vindt u op de projectpagina: www.terneuzen.nl/toekomstbinnenstad