Tussenresultaten onderzoek Verbetering Omgevingskwaliteit Kanaalzone Sluiskil-Terneuzen

In september 2020 is het onderzoek Verbetering Omgevingskwaliteit Kanaalzone Sluiskil - Terneuzen gestart. De tussenresultaten van dit onderzoek zijn nu bekend.

Het tussentijds rapport en een persbericht over de tussenresultaten vindt u op de website van de RUD Zeeland. Deze tussenresultaten geven nog geen mogelijke oplossingen om hinder te beperken. Die mogelijke oplossingen zijn het eindresultaat van dit onderzoeksproject aan het eind van 2021. De uitvoering van oplossingen is geen onderdeel van dit onderzoek. 

Aanleiding en doel onderzoek

Naast de uitgestrekte polders heeft de Kanaalzone veel industriële activiteiten en een drukbevaren kanaal. Deze activiteiten hebben invloed op de woonomgeving en zorgen soms voor hinder. Dat leidt tot meldingen bij de milieumeldpunten DCMR en RUD Zeeland over stof, geur en geluid. In 2019 zagen we een stijging in het aantal meldingen. Dat verdient onze aandacht. Daarom doen RUD Zeeland, DCMR Milieudienst Rijnmond, GGD Zeeland, Rijkswaterstaat, North Sea Port, gemeente Terneuzen en de Provincie Zeeland onderzoek naar de beleving van de omgevingskwaliteit in de Kanaalzone Sluiskil – Terneuzen.

Tussen september 2020 en december 2021 onderzoeken wij hoe inwoners de leefomgeving beleven. We brengen ook in beeld welke zaken hierbij een rol spelen. We willen samen met inwoners van Sluiskil en de wijk Oude Vaart in Terneuzen en met bedrijven zoeken naar mogelijke oplossingen om hinder waar mogelijk en nodig te beperken.