Zeeuws-Vlaamse gemeenten en Dethon tekenen nieuwe overeenkomsten

De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten en Dethon sloten vandaag twee dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s): de DVO Groenonderhoud en de DVO Inclusie. Vanwege de geldende coronamaatregelen werd er getekend tijdens een ‘digitaal overleg’.

Het doel van de overeenkomsten is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam werk te bieden, zo inclusief mogelijk. Dit vloeit voort uit het eerder vastgestelde transformatieplan. Bij Dethon kunnen mensen zich ontwikkelen met als uiteindelijk doel regulier werk. De partijen voldoen zo aan de landelijke verplichting  dat meer banen worden gecreëerd in het reguliere bedrijfsleven voor mensen met een arbeidsbeperking (de banenafspraak). De DVO Inclusie biedt een breed scala aan instrumenten om de inclusieve arbeidsmarkt nog verder uit te bouwen in de regio. De overeenkomsten zijn ondertekend door de drie Zeeuws-Vlaamse burgemeesters en de algemeen directeur van Dethon.

DVO Groenonderhoud
De ‘DVO samenwerking Zeeuws-Vlaamse gemeenten en Dethon inzake Groenonderhoud’ houdt in dat de drie gemeenten op dezelfde contractbasis het werk laten uitvoeren door Dethon groen. Daarnaast biedt deze overeenkomst meer kansen voor medewerkers van Dethon; een groot deel van hen werkt hierdoor op detacheringsbasis bij de gemeenten. Bij een detachering blijven de medewerkers in dienst van Dethon, dit geeft de medewerker een stabiele basis. Zij kunnen doorstromen, als een volgende stap op de arbeidsmarkt mogelijk is. Mocht het werk te zwaar worden, dan kan de medewerker op een andere afdeling van Dethon aan de slag.

DVO Inclusie
Het doel van de DVO Inclusie is om werk aan te bieden naar vermogen, en daar waar mogelijk een baan te bieden op de reguliere arbeidsmarkt. Dankzij deze nieuwe overeenkomst komen meer mensen in aanmerking voor het werken bij Dethon. Hiervoor zijn extra instrumenten toegevoegd aan de ‘gereedschapskist’ voor trajecten bij Dethon: de Basisbaan en de Participatieplaats. Mochten de bestaande mogelijkheden niet afdoende zijn om iemand te begeleiden naar werk, dan kan iemand mogelijk geholpen worden via de Basisbaan of de Participatieplaats.

  • De Basisbaan is bedoeld voor mensen die langere tijd in een uitkeringssituatie zitten maar geen arbeidsbeperking hebben of in aanmerking komen voor een indicatie.
  • De Participatieplaats is bedoeld voor mensen die extra begeleiding nodig hebben, en die meer tijd nodig hebben om een vervolgstap te kunnen maken.
  • De mogelijkheden om bij Dethon te werken via de voormalige WSW-regeling, de Garantiebaan en het Beschut werk blijft bestaan.
  • Werkervaringsplaatsen en stages blijven bestaan, waarbij de kandidaat na een traject van 3 of 6 maanden kan doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

Duurzame oplossing
Voorheen vielen er regelmatig mensen tussen ‘wal en schip’. Dankzij de nieuwe afspraken komen meer mensen in aanmerking voor een traject via Dethon. Daarnaast wordt het werk duurzamer: in plaats van tijdelijke contracten zijn er meer mogelijkheden om dienstverbanden voor langere tijd te kunnen bieden. Dit voorkomt ‘het draaideur-effect’; dat mensen vanwege tijdelijke contracten steeds opnieuw in de bijstand komen.