Commissie aan-z en verbonden partijen van start

Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad van Terneuzen een eigen onderzoekscommissie gestart. Deze commissie van raadsleden gaat onderzoek doen naar de ontstane situatie en problematiek tussen de gemeente en aan-z. De commissie vraagt om uw medewerking aan dit onderzoek.

De commissie bestaat uit de raadsleden de heren Meij (VVD, voorzitter van de commissie), Verhelst (SGP, plaatsvervangend voorzitter), Ellen (CU), Van der Hoeff (PVV) en De Kraker (D66). De raadsgriffier de heer De Jong is secretaris. De heer Blacquière (lid van de Rekenkamercommissie Hulst en Terneuzen) ziet als extern adviseur toe dat het onderzoek objectief en goed gebeurt.

Doel van het onderzoek

De opdracht aan de onderzoekscommissie is meerledig. Het onderzoek moet inzicht geven in de gebeurtenissen en bestaande structuren die leidden tot de huidige situatie. Verder gaat zij op zoek naar mogelijkheden om de structuur, de besluitvorming en de manier van samenwerken te verbeteren. De commissie onderzoekt welke taken, rol en bevoegdheden de vertegenwoordigers van de gemeente hebben. Tot slot moet het onderzoek onderbouwd inzicht geven hoe problemen in de toekomst kunnen worden voorkomen. De commissie wil haar onderzoek voor 1 april 2021 afronden.

Informatie of contact

De commissie wil graag personen spreken die een rol hebben (gespeeld) in het proces tussen de gemeente en aan-z. Wilt u meer informatie over dit onderzoek? Heeft u zelf informatie die belangrijk kan zijn? Of wilt u worden gehoord door de commissie? Neem dan contact op met de secretaris van de commissie, de heer De Jong. U kunt hem bereiken via e-mail: griffier@ terneuzen.nl.