De Tweede Kamerverkiezing van 17 maart: Per brief stemmen

Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. Ook in deze coronatijd zorgen we ervoor dat iedereen kan stemmen. Want elke stem telt.

Daarom zijn er dit jaar extra mogelijkheden om je stem uit te brengen.

Vorige week las u dat u als 70-jarige of ouder bij deze Tweede Kamerverkiezing per brief uw stem kunt uitbrengen. Hoe dat precies in zijn werk gaat zetten wij hieronder voor u op een rij.

  • Deze week ontvangt u de stempas. Vanaf 24 februari en uiterlijk 11 maart ontvangt u het briefstembiljet, de uitleg over het briefstemmen en de voorgeadresseerde retourenvelop. Weet u op wie u gaat stemmen? Vul dit dan in op het stembiljet;
  • Onderteken uw stempluspas;
  • Stop alleen het ingevulde briefstembiljet in de stembiljetenvelop en sluit de envelop;
  • Stop (de ondertekende) stempluspas en de gesloten stembiljetenvelop in de retourenvelop. Plak deze dicht. Verzend dit per post. Een postzegel plakken is niet nodig. Doe uw briefstem voor vrijdag 12 maart 17.00 uur in de oranje brievenbus van PostNL of geef het af bij de publieksbalie in Terneuzen, Stadhuisplein 1, geopend op werkdagen van woensdag 10 maart t/m dinsdag 16 maart van 9.00 tot 17.00 uur en op woensdag 17 maart van 7.30 tot 21.00 uur. Zorg ervoor dat uw briefstem voor woensdag 17 maart 21.00 uur bij ons binnen is.

Meer informatie
De komende weken informeren we u uitgebreid over de Tweede Kamerverkiezing. Dit doen wij via dit blad, onze website terneuzen.nl en onze social media-kanalen. Onderwerpen die nog voorbij komen: Hoe kunt u stemmen, waar kunt u stemmen, iemand machtigen om voor u te stemmen, vervroegd stemmen, de coronamaatregelen en meer.

Nu al meer weten? Kijk op Elkestemtelt.nl