Erik van Merrienboer voorgedragen als nieuwe burgemeester Terneuzen

De gemeenteraad van Terneuzen heeft vanavond Erik van Merrienboer voorgedragen als nieuwe burgemeester van Terneuzen. Op basis van de aanbeveling doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht aan de Koning. De nieuwe burgemeester van Terneuzen volgt Jan Lonink op die in april met pensioen gaat.

Erik van Merrienboer (55 jaar) is lid van de PvdA. Hij is getrouwd, heeft 3 kinderen, en woont in Eindhoven.


Ervaren, aimabel, gedreven

De gemeenteraad vindt Erik van Merrienboer een zeer geschikte kandidaat om burgemeester van Terneuzen te worden en omschrijft hem als volgt:
“Erik van Merrienboer is enthousiast, aimabel en gedreven. Hij heeft de uitstraling om als burgemeester van Terneuzen op te treden en beschikt over sterke strategische en analytische capaciteiten. Hij heeft een brede bestuurlijke ervaring en een duidelijke motivatie om in Terneuzen aan de slag te gaan. Hij is bekend met grootschalige samenwerkingsverbanden en ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Ook beschikt hij over een relevant bestuurlijk en maatschappelijk netwerk en zijn wij ervan overtuigd dat hij zeer goed in staat is om nieuwe netwerken op te bouwen en bij te houden. Met zijn kwaliteiten en ervaring sluit hij uitstekend aan bij de profielschets die opgesteld is voor de nieuwe burgemeester van Terneuzen.”


Achtergrond als bestuurder en directeur

Erik van Merrienboer heeft ervaring in het lokale en provinciale bestuur. Hij was wethouder in Eindhoven en gedeputeerde van Noord-Brabant. Verder bekleedde hij onder meer directiefuncties bij diezelfde gemeente en provincie.


Afronding proces

Met het aanbevelingsbesluit is de procedure nog niet afgerond. Op basis van de aanbeveling brengt de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht uit aan de
koning. De nieuwe burgemeester wordt vervolgens bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van zes jaar. De gemeenteraad streeft ernaar om Erik van Merrienboer tijdens een buitengewone raadsvergadering begin mei 2021 als de nieuwe burgemeester van Terneuzen te installeren.


Vertrouwenscommissie

Voor de sollicitatieprocedure werd door de raad een profielschets opgesteld waarvoor onder meer een enquête onder inwoners werd gehouden. De procedure werd de afgelopen maanden begeleid door een vertrouwenscommissie die bestond uit vertegenwoordigers van 12 partijen uit de gemeenteraad. De griffier en de gemeentesecretaris ondersteunden de vertrouwenscommissie.

Korte biografie Erik van Merrienboer