Frank Deij benoemd als wethouder

Op donderdag 17 december heeft de gemeenteraad van Terneuzen Frank Deij (TOP/Gemeentebelangen) benoemd als wethouder. Hij vervangt Paula Stoker die eind oktober haar functie als wethouder neerlegde. Frank Deij (67) was tijdens de bestuursperiode 2014-2018 ook al wethouder.

Frank Deij benoemd als wethouderPortefeuilleverdeling

Het is nog niet bekend welke portefeuilles de nieuwe wethouder krijgt. Het college buigt zich tijdens de eerste vergadering na de benoeming van Frank Deij over de nieuwe portefeuilleverdeling.

College

Het college van Terneuzen bestaat nu uit burgemeester Jan Lonink en wethouders Frank van Hulle (TOP/Gemeentebelangen, 1 fte), Jack Begijn (CDA, 1 fte), Sonja Suij (VVD, 0,75 fte), Ben van Assche (ChristenUnie, 0,75 fte), Jurgen Vervaet (CDA, 1 fte) en Frank Deij (TOP/Gemeentebelangen, 0,5 fte).

Nieuw raadslid

Wie Frank Deij opvolgt als raadslid in de fractie TOP/Gemeentebelangen, is nog onbekend. Het nieuwe raadslid wordt in de raadsvergadering in februari 2021 toegelaten als lid van de raad.