Heeft u problemen door de toeslagenaffaire?

De Belastingdienst heeft fouten gemaakt bij het toekennen van Kinderopvangtoeslag. Dit wordt ook wel de toeslagenaffaire genoemd. De Belastingdienst compenseert ouders daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is geraakt, is dat niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld ook problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Wij kunnen u daar wellicht bij helpen.

Bent u geraakt door de fouten van de Belastingdienst? Dan komen wij graag met u in contact om te kijken op welke vlakken wij u hulp kunnen bieden. Helaas kunnen wij u niet zelf benaderen, want de Belastingdienst mag de namen niet bekendmaken vanwege de wet op de privacy.

Meer informatie

Ga naar onze website voor meer informatie. U kunt hier ook een verzoek om hulp indienen. U kunt ook een mail sturen naar maatwerk@terneuzen.nl.