Help mee om overlast visdiefjes in centrum Terneuzen te voorkomen

Het broedseizoen van de visdiefjes begint weer bijna. De visdiefjes arriveren half april en broeden van begin mei tot eind juli. Ook dit jaar willen we er weer alles aan doen om overlast van de visdiefjes in en om het centrum in Terneuzen te beperken.

Het coronavirus houdt hen niet tegen om naar ons land te komen. Onze inzet dit jaar verandert hier echter wel door. Zo verstrekken we geen linten meer aan de balie.

Wat kun je doen om de overlast te voorkomen?

We willen dat de visdiefjes ook dit jaar weer opnieuw massaal gebruik gaan maken van de broedlocaties buiten de stad. Dat kan met jouw hulp! Heb je namelijk een pand met een plat dak en kiezels of schelpen op een locatie in de Binnenstad, Java of aan de Industrieweg en omgeving? Dan vragen wij je om op tijd (diervriendelijke) maatregelen te treffen om visdiefjes af te schrikken, zodat ze niet gaan broeden. De visdiefjes wijken dan uit naar andere locaties die speciaal voor hen zijn ingericht, zoals een broedplaats/-eiland.

Plat dak met kiezels of schelpen? Let dan op!

Op platte daken met kiezels (of schelpen) proberen visdiefjes een nest te maken. Ze broeden van mei tot en met juli. Als ze worden gehinderd, of als het (eerdere) nest door mensenwordt verwijderd, beginnen ze telkens opnieuw met broeden. Ze worden dan steeds agressiever, waardoor ze soms voorbijlopende voetgangers of bewoners aanvallen. Tref dus op korte termijn maatregelen om te voorkomen dat ze gaan broeden en laat ze daarna met rust.

Zelf maatregelen treffen

Als gebouweigenaar ben je zelf verantwoordelijk om te voorkomen dat visdiefjes gaan broeden op jouw dak. Voor kleine platte daken met kiezels zijn linten of kleine draaimolentjes goede maatregelen. Voor grotere platte daken met kiezels zijn netten en/of een nep roofvogel(vlieger) goede maatregelen. Deze laatste optie is zeer effectief gebleken voorgaande jaren. Je kunt deze aanschaffen via Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut.

Vragen

Voor deskundig advies over visdiefjes en/of het treffen van maatregelen, kun je contact opnemen met ecoloog Alex Wieland via telefoonnummer: 06-12352169.