Herverdeling portefeuilles bekend

Het college van Burgemeester en Wethouders van Terneuzen heeft een besluit genomen over de herverdeling van de portefeuilles en vertegenwoordigingen. Dit naar aanleiding van de benoeming van Frank Deij tot wethouder.

Verdeling portefeuilles

Wethouder Frank Deij neemt de portefeuille van oud-wethouder Paula Stoker over, met uitzondering van de Participatiewet. De Particìpatiewet gaat naar wethouder Frank van Hulle. Wethouder Deij neemt cultuur over van wethouder Van Hulle.

De portefeuille van wethouder Frank Deij ziet er als volgt uit:
•    Bestuur en ondersteuning (exclusief verkiezingen en referenda en gronden en gebouwen)
•    Bedrijfsvoering: personeel en organisatie, facilitaire zaken, communicatie, ICT en juridische zaken
•    Cultuur (inclusief musea en media)

Hij geeft extra aandacht door de portefeuilles heen aan:
•    Dienstverlening
•    Informatiehuishouding, informatiebeveiliging en data-analyse
•    Overheids- en burgerparticipatie
•    Regionale samenwerking

Het college heeft wethouder Frank Deij aangewezen als vertegenwoordiger in het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO). Daarnaast is hij aangewezen als zesde locoburgemeester. Dat betekent dat wethouder Jurgen Vervaet vijfde locoburgemeester is.

Wijkbestuurder

Wethouder Frank van Hulle is nu wijkbestuurder voor Terneuzen-West: Driewegen/Hughersluys, Triniteit, Oude Vaart en Lievenspolder. Hij was al tijdelijk wijkbestuurder voor Biervliet. Dit wordt nu definitief. Wethouder Jurgen Vervaet is nu ook wijkbestuurder van Zandstraat.

Vertegenwoordiging in bestuur van aan-z

Het college heeft ook gesproken over de vertegenwoordiging van het college in het bestuur van aan-z. Wethouder Ben van Assche zet zijn rol als tijdelijke vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur van aan-z voort. Dit totdat er besluitvorming heeft plaatsgevonden over de uitkomsten van het onderzoek door de raad naar aan-z. Dat betekent ook dat hij lid van het Dagelijks Bestuur en voorzitter van aan-z blijft tijdens deze periode.

Deze vertegenwoordiging bij aan-z gebeurt onder een paar voorwaarden:
•    We doen dit enkel voor de continuïteit van de dienstverlening van aan-z;
•    Het bestuur van aan-z neemt alleen de noodzakelijke besluiten (formele statutaire verplichtingen);
•    De uitvoering van de zienswijze van de gemeenteraad op de begroting 2021 van aan-z wordt uitgesteld totdat er besluitvorming heeft plaatsgevonden over de uitkomsten van het onderzoek door de raad naar aan-z.

Wij hebben dit afgestemd met de (voorzitter van de) onderzoekscommissie uit de raad. De onderzoekscommissie is het eens met deze werkwijze.