Lichte stijging inwoners gemeente Terneuzen

Het aantal inwoners in de gemeente Terneuzen is in 2020 licht gestegen met 59 inwoners. De gemeente telt nu in totaal 54.487 inwoners. Vorig jaar was er nog sprake van een daling met 171 inwoners.

In de gemeente Terneuzen werden in 2020 in totaal 378 nieuwe inwoners geboren en zijn 665 inwoners overleden. Dit betekent een geboortetekort van 287 inwoners.

Vestigingsoverschot

Er vestigden zich 2.219 nieuwe inwoners in de gemeente Terneuzen en er vertrokken 1.887 personen. Dit betekent een vestigingsoverschot van 332 inwoners.

Meer informatie

Dit zijn de voorlopige cijfers. In de loop van 2021 zijn de definitieve cijfers bekend.