Minder overlast van openliggende stoepen

De Zeeuwse gemeenten, netbeheerder Enduris, Waterschap Scheldestromen en Evides Waterbedrijf hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Ook wij doen mee aan deze overeenkomst, Afstemming Zeeuwse Overheden en Nutsbedrijven (AZON). Het doel is dat de partijen hun werkzaamheden aan riolering, elektriciteits- en waterleidingen op elkaar afstemmen. Daardoor hebben inwoners straks minder overlast van straten en stoepen die meerdere keren open moeten voor werkzaamheden. Bovendien bespaart dit kosten. De eerste samenwerkingsprojecten zijn al in uitvoering.

Slim combineren

De werkgebieden van overheden, netbeheerders en het waterschap overlappen elkaar. Het is uniek dat deze zestien partijen in de provincie hun langetermijnplannen (twee tot tien jaar vooruit) delen in een online systeem. Zo beschikken we over actuele informatie en kunnen we projecten op elkaar afstemmen en slim combineren. De afgelopen jaren deed een deel van de partijen in Zeeland al mee met een pilot. In het online platform staan tot nu toe 580 plannen of projecten die worden beoordeeld op combinatiemogelijkheden.

Drukte door energietransitie

In de Zeeuwse bodem is het druk. En het wordt de komende jaren nog drukker als gevolg van de energietransitie. “We weten dat we als gevolg van de energietransitie te maken krijgen met een toename van werkzaamheden in de ondergrond door onderhoud, vervanging en de aanleg van kabel- en leidingnetten. Extra belangrijk dus dat we, samen met andere partijen die in de Zeeuwse buitenruimte aan het werk zijn, onze projecten nog beter op elkaar af kunnen stemmen”, aldus Annette Ottolini, Algemeen Directeur Evides Waterbedrijf. In de toekomst kunnen misschien nog meer partijen aansluiten bij deze overeenkomst.