Minder overlast van openliggende stoepen

De Zeeuwse gemeenten, netbeheerder Enduris, Waterschap Scheldestromen en Evides Waterbedrijf hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Ook wij doen mee aan deze overeenkomst, Afstemming Zeeuwse Overheden en Nutsbedrijven (AZON).
Het doel is dat de partijen hun werkzaamheden aan riolering, elektriciteits- en waterleidingen op elkaar afstemmen in een online systeem. Daardoor hebben inwoners straks minder overlast van straten en stoepen die meerdere keren open moeten voor werkzaamheden. Bovendien bespaart dit kosten.

Drukte door energietransitie

In de Zeeuwse bodem is het druk. En het wordt de komende jaren nog drukker. Door de energietransitie krijgen we  te maken krijgen met een toename van werkzaamheden in de ondergrond door onderhoud, vervanging en de aanleg van kabel- en leidingnetten. Extra belangrijk dus dat we die werkzaamheden beter op elkaar af kunnen stemmen. In de toekomst kunnen misschien nog meer partijen aansluiten bij deze overeenkomst.