Nieuw: de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De TONK is één van de steunmaatregelen die het Rijk bekend heeft gemaakt. Het is een tijdelijke tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten.

De TONK is bestemd voor huishoudens die door de coronamaatregelen te maken hebben met een inkomensterugval. En daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen uit hun inkomen. 

De TONK loopt van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Het is nu nog niet bekend hoe deze regeling er concreet uitziet. Het Rijk stelt de centrale regels op, de gemeente de uitvoeringsregels. Zodra dit gebeurd is kunt u een TONK-aanvraag indienen. Het streven is dat dit vanaf begin maart 2021 kan.

Zodra er meer bekend is over de TONK steunmaatregel publiceren we dit in het ZVA en op www.terneuzen.nl