Reiniging en inspectie riolering 2021

Jaarlijks reinigen en inspecteren we een groot aantal riolen. Dit jaar gaan we aan de slag in Zuiddorpe, Overslag, Schapenbout, Zandstraat, Spui, de Griete, Reuzenhoek en de buurtschappen Val en Kwakkel.

Totaal reinigen en inspecteren we circa 14 kilometer hoofdriolering.

Onze spoelwagen van team Stadsservice reinigt de helft van de te inspecteren riolering. De andere helft laat de aannemer doen die de rioolinspecties uitvoert. M.J. Oomen Leidingtechniek BV voert deze inspectiewerkzaamheden uit. De werkzaamheden vinden plaats van woensdag 24 februari en vrijdag 19 maart 2021. De gemeentelijke spoelwagen startte op maandag 8 februari met reinigingswerkzaamheden in Zuiddorpe. Het werk is gezamenlijk met reinigings- en inspectiewerk voor de gemeenten Hulst en Sluis aanbesteed.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Het reinigen van een riool gebeurt als volgt: een spoelwagen spuit onder hoge druk water in het riool. Daarna zuigt hij het spoelwater en het losgekomen vuil op. Na de reiniging rijdt een mobiele camera, bestuurd vanuit de inspectiewagen, door het riool om de staat ervan vast te leggen. Aan de hand van deze beelden beoordelen we of er onderhoudsmaatregelen aan de riolering op korte of langere termijn nodig zijn.

Sluit het toiletdeksel

Tijdens de werkzaamheden ontstaan grote drukverschillen in de hoofdriolering. Indien er niet of onvoldoende ontluchting in het rioolsysteem van de woning aanwezig is, kan het voorkomen dat stanksloten (sifons) leeg getrokken worden. Hierdoor ontstaat mogelijk stankoverlast in de woning. Heeft u last van stankoverlast? Draai dan na de werkzaamheden alle waterkranen even open. Overdruk is ook mogelijk doordat tijdelijk rioolwater naar de panden terugstroomt. Houd daarom gedurende de reinigingswerkzaamheden het toiletdeksel gesloten. Bewoners en belanghebbenden krijgen tijdig een informatiebrief over de werkzaamheden en het tijdstip waarop deze worden uitgevoerd.

Mogelijke verkeershinder

De spoelwagen stelt zich boven de inspectieputten van het riool op. Omdat deze bijna altijd midden in de straat liggen zal mogelijk enige verkeershinder ontstaan. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Voor uitvoering van het reinigingswerk is de heer M. IJzerman van ons team Techniek uw contactpersoon (tel. 14 0115).