Subsidie projecten Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen officieel vastgesteld

Vanuit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen zelf aan zet’ is 20 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan een leefbaar, zelfredzaam en toekomstbestendig Zeeuws-Vlaanderen, waar de inwoners trots op zijn. Het college van Burgemeester en Wethouders van Terneuzen heeft inmiddels negen projecten goedgekeurd. Dit betekent dat deze projecten officieel van start kunnen!

Negen projecten

De projecten zijn: ‘Iedereen telt’, ‘Scheldekust’, ‘Grenspark Groot Saeftinghe’, ‘Vernieuwing landbouw’, ‘Proeftuin Recht in Zeeland’, ‘Kraamkamer vernieuwing basisonderwijs’, ‘Expat Center Zeeland’, ‘Max Mobiel’, ‘Lokale deal Aagtekerke’ en ‘Lokale Deal Wemeldinge’.
De genoemde projecten ontvangen in totaal € 3,6 miljoen subsidie vanuit de Regio Deal.

Meer informatie: Projecten eerste ronde Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen

Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen

Op 13 juni 2020 is de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen 'Zeeuwen zelf aan zet' tussen Rijk en de regio ondertekend. Doel van deze Regio Deal is het versterken van de sociale structuur en cohesie van het gebied door inwoners, bedrijven en organisaties zelf aan de slag te laten gaan. De ambitie: een leefbaar, zelfredzaam en toekomstbestendig Zeeuws-Vlaanderen, waar de inwoners trots op zijn. In totaal is 20 miljoen euro beschikbaar. Het Rijk heeft 7,5 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de uitvoering van deze plannen. Regionale overheden leggen eenzelfde bedrag bij. Nog eens 5 miljoen euro komt van private partijen.

Participatie

De bedoeling is dat inwoners uit Zeeuws-Vlaanderen via de projecten actief betrokken worden bij vraagstukken die spelen in de regio: hoe gaan we om met krimp, wegloop van voorzieningen, verduurzaming, enzovoort. Dit met als doel om de kwaliteit van de leefomgeving van de Zeeuws-Vlamingen aantrekkelijk te houden of te verbeteren. Om deze reden zijn ook projecten betrokken buiten de regio. De projecten in Aagtekerke en Wemeldinge kunnen als voorbeeld dienen voor de aanpak in Zeeuws-Vlaanderen.

Tweede ronde

In totaal is er in de Regio Deal plaats voor 18 projecten. Omdat nog niet alle projecten startklaar zijn, volgt er een tweede ronde van subsidiebeschikkingen. We voorzien deze ronde medio maart/april 2021.