Totaalplan voor de toekomst van de binnenstad

De binnenstad van Terneuzen heeft dringend behoefte aan een stap vooruit. Dit begint wat ons betreft met een goed verhaal waarin we met elkaar afspreken waar we naartoe willen met de binnenstad. En dat niet alleen, ook met heldere en concrete stappen hoe we dit samen gaan realiseren. Kortom, we willen werken aan een totaalplan met haalbare ontwikkelingen.

We gaan dingen niet opnieuw doen, maar gaan verder met wat er al ligt en in gang is gezet. Wat we wél willen, is meer samenhang krijgen, nieuwe initiatieven lostrekken en de samenwerking in de binnenstad stimuleren. Voor het aanbrengen van samenhang oftewel het maken van een totaalplan hebben we bureau KuiperCompagnons in de arm genomen. Zij werken daarin samen met bureau TwynstraGudde.

Participatie

KuiperCompagnons en TwynstraGudde gaan graag in gesprek met alle betrokkenen. Daarom hebben ze een plan van aanpak gemaakt met diverse momenten waarop ze met bewoners, ondernemers, bezoekers en andere partijen van gedachten willen wisselen.

Meer informatie

Alle bewoners, pandeigenaren en ondernemers in de binnenstad ontvangen deze week een brief met meer informatie. Alle informatie over het project en de laatste ontwikkelingen is ook te vinden op de projectpagina op onze website. Bekijk de projectpagina. Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met projectleider Petra de Vliegher, tel. 14 0115, of e-mail: toekomstbinnenstad@terneuzen.nl.