De Zorgbalie neemt hulp bij huishouden van zo-net over

De Zorgbalie neemt in oktober de huishoudelijke hulp van zo-net in de gemeente Terneuzen over. De gemeente Terneuzen heeft in een aanbestedingstraject de dienstverlening van zo-net voorlopig gegund aan deze partij. Alle medewerkers van zo-net krijgen een aanbod om bij de Zorgbalie in dienst te treden.

Wethouder Jurgen Vervaet (Wet maatschappelijke ondersteuning): “We hebben samen met aan-z een zorgvuldig traject doorlopen, zodat de zorg die zo-net haar klanten bood, opnieuw in goede handen komt. Ik heb er vertrouwen in dat er een warme overdracht van klanten en medewerkers naar de Zorgbalie plaatsvindt. En dat de Zorgbalie de dienstverlening op een goede manier voortzet.”

Aanbesteding

Begin april 2021 startte de gemeente Terneuzen samen met aan-z een aanbesteding. Zorgaanbieders konden hun interesse tot overname kenbaar maken. De voorlopige gunning gebeurde op basis van zorgvuldig samengestelde selectiecriteria en wordt begin augustus definitief.

Vertrouwd gezicht

Klanten van zo-net hebben aangegeven dat ze graag hun eigen, vaste huishoudelijke hulp houden. En medewerkers hebben ook aangegeven dit belangrijk te vinden. Daarom is ‘instandhouding van de relatie’ opgenomen als één van de selectiecriteria in de aanbesteding. Als het kan, houden de klanten dus ook bij de Zorgbalie dezelfde huishoudelijke hulp.

Aanleiding voor overdracht

Hulp bij huishouden van zo-net is begin 2020 omgezet van een algemene voorziening naar een maatwerkvoorziening. Dit gebeurde na een besluit van de gemeenteraad. Om oneerlijke concurrentie te voorkomen, moet de indicering en de uitvoering door twee verschillende partijen gebeuren. aan-z beoordeelt of een klant recht heeft op een maatwerkvoorziening hulp bij huishouden. Aangezien zo-net onderdeel is van aan-z, gaat de dienstverlening van zo-net over naar een andere zorgaanbieder.

Vervolgstappen

De Zorgbalie neemt begin oktober 2021 de dienstverlening over. aan-z gaat met de nieuwe zorgaanbieder aan de slag om klanten en medewerkers goed over te dragen. Binnenkort vindt een informatiebijeenkomst plaats waarin aan-z de medewerkers van zo-net informeert over het vervolg. De klanten van zo-net ontvangen een brief over de overdracht.