Doe elkaar een lol, deel onder de 18 geen alcohol!

Op 1 juli 2021 veranderde de bestaande Drank- en Horecawet in de Alcoholwet. Deze wet richt zich nog scherper op het voorkomen en terugdringen van problematisch drankgebruik. Eén van de belangrijkste veranderingen is dat het doorgeven van alcohol van een meerderjarige aan een minderjarige in de publieke ruimte strafbaar wordt. Zowel diegene
die de alcohol doorgeeft als ook de minderjarige die de alcohol ontvangt, kan een boete krijgen van € 100,- per persoon.

Naast de boete voor wederverstrekking, zijn er sinds 1 juli ook verscherpte maatregelen op prijsacties en de online verkoop van alcohol van kracht. Voor supermarkten, slijterijen en webshops is het verboden om meer dan 25% korting op alcoholhoudende drank te geven. Zo zijn bijvoorbeeld stuntaanbiedingen voor alcohol als ‘twee halen, één betalen’ of ‘30% korting’ niet meer toegestaan. Voor de online verkoop van alcohol geldt daarnaast dat de leeftijd van de koper moet worden nagegaan met een controlevraag tijdens het bestelproces. Bij de bezorging moet aan de hand van een ID bewijs gecontroleerd worden of de ontvanger 18 jaar of ouder is. De alcohol mag niet bezorgd worden aan een minderjarige of bij de buren.

Laat ze niet (ver)zuipen!

Binnen het integrale en omgevingsgerichte programma ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’ werken alle Zeeuwse gemeenten samen met GGD Zeeland, 1NUL1, Politie Zeeland-West- Brabant en andere maatschappelijke partners aan het terugdringen van (problematisch) alcoholgebruik onder jongeren. Kijk voor meer informatie op de website.