Gemeente Terneuzen hoog in verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente

De gemeente Terneuzen heeft een goed ondernemersklimaat voor MKB-bedrijven. Dit blijkt uit de zesde editie van de tweejaarlijkse verkiezing van de MKB-vriendelijkste gemeente, door MKB-Nederland. In de landelijke verkiezing staat de gemeente Terneuzen op de tiende plaats. Zeeland als provincie staat op een mooie derde plek. Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten tijdens de coronacrisis hun dienstverlening voor ondernemers hebben verbeterd en dat ondernemers dat ook zo ervaren.

Op zoek naar mogelijkheden

Wethouder Begijn (Midden- en Kleinbedrijf) krijgt binnenkort een oorkonde van VNO-NCW. “Ik ben, en met mij al onze medewerkers, super trots op deze uitverkiezing. Het is de beloning voor al onze inspanningen. Tijdens corona hebben we de handen uit de mouwen gestoken. We waren er voor onze ondernemers. Steeds hebben we gezocht naar mogelijkheden om te ondersteunen. En we hebben elkaar weten te vinden. Een paar voorbeelden hiervan zijn: verruiming van de terrassen zonder lege te heffen, uitstel van betalingen, snelle betaling van rekeningen voor aan ons geleverde diensten, gratis verlenging van optie op bedrijfsgronden, kwijtschelding van marktgelden voor de non-food, enzovoort. “

Groot onderzoek naar MKB-beleid

De tweejaarlijkse prijs wordt dit jaar voor de zesde keer landelijk uitgereikt. Deze dient als stimulans voor gemeenten om zich actief in te zetten voor een beter MKB-beleid. Bijna 20.000 ondernemers uit alle 355 gemeenten hebben zich uitgesproken. Het is daarmee het grootste Nederlandse onderzoek naar het lokale ondernemersklimaat.

Het onderzoek maakt onderscheid tussen een stad met het beste ondernemersklimaat en een gemeente. In de rapportage is gekeken naar vier pijlers:
•    de tevredenheid over de dienstverlening,
•    communicatie en beleid,
•    de waardering van de lokale lasten versus het voorzieningenniveau,
•    het imago van een gemeente bij ondernemers uit een andere gemeente.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over dit onderzoek op de website va MKB Nederland.