Uitkomst onderzoek Dethon: directeur en leidinggevende stoppen

De algemeen directeur van Dethon heeft vandaag bekendgemaakt dat hij in overleg met het bestuur besloten heeft te stoppen met zijn functie bij Dethon. Het is de bedoeling dat al op korte termijn een (interim) directeur zijn taken overneemt. De aanleiding voor het besluit van de directeur zijn de uitkomsten van de onderzoeken die het afgelopen jaar naar Dethon hebben plaatsgevonden. Ook een leidinggevende heeft aangegeven bij Dethon uit dienst te treden naar aanleiding van de onderzoeken.

Reactie Dagelijks Bestuur Dethon

De reactie van het Dagelijks Bestuur van Dethon op de bekendmaking: “Wij respecteren en waarderen het dat de directeur dit besluit heeft genomen. Hij heeft gedurende lange tijd bijgedragen aan vele goede ontwikkelingen bij Dethon en er ook voor gezorgd dat de organisatie door meerdere moeilijke periodes heen is geleid. We zullen ons als bestuur inspannen om snel zorg te dragen voor nieuwe stabiliteit binnen de organisatie en aan de slag te gaan met de ontwikkelingen die nodig zijn. En wij zullen nauw betrokken zijn bij de (juridische) stappen die naar aanleiding van de onderzoeken in het belang van Dethon gezet moeten worden.”

Onderzoeken

Er zijn twee onderzoeken uitgevoerd waarvan er een zich richtte op de bedrijfscultuur en een op mogelijke financiële misstanden binnen de organisatie. De onderzoeken werden ingesteld naar aanleiding van signalen vanuit het personeel, de SP en de FNV. Het Berenschot-onderzoek werd vorige maand gepresenteerd en daaruit kwam naar voren dat de organisatiecultuur door de meeste medewerkers als positief werd ervaren, maar dat er daarnaast ook werk aan de winkel is op diverse aandachtsgebieden.

Financieel onderzoek

Onlangs werd het interne financiële onderzoek afgerond. Dit onderzoek richtte zich op een specifieke situatie. Het gaat daarbij om een individuele afspraak over vergoedingen in de vorm van persoonlijk gebruik van materiaal en werkuitvoering via Dethon. Het onderzoek geeft aan dat dit een vergoedingswijze was die een langere periode onjuist toegepast en verantwoord werd. Over de inhoud van het rapport kunnen verder geen mededelingen worden gedaan. Het onderzoeksrapport is vertrouwelijk, omdat het gedetailleerde financiële en persoonlijke gegevens bevat van opdrachtgevers en medewerkers van Dethon.