Verspreiding jodiumtabletten vanaf 12 juli

Alle inwoners van de gemeente Terneuzen tot 40 jaar, krijgen tussen 13 en 23 juli jodiumtabletten thuisgestuurd. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verzorgt de verzending.

Deze groep inwoners heeft in 2013 ook al jodiumtabletten gehad. Omdat de houdbaarheidsdatum daarvan bijna verstreken is, verstuurt het ministerie binnenkort nieuwe tabletten. De oude jodiumtabletten kunt u inleveren bij uw apotheek of bij de milieustraat van de gemeente.

Bekijk de website voor meer informatie over de verspreiding en het gebruik van jodiumtabletten. Wilt u weten wat de overheid doet bij een nucleair incident? Of wat u kunt doen om u voor te bereiden? Kijk dan op de website van Veiligheidsregio Zeeland.