Werkzaamheden aan MFC De Statie in Sas van Gent

In de zomervakantieperiode van 2021 voert Woongoed Zeeuws-Vlaanderen bouwwerkzaamheden uit aan Multifunctioneel centrum (MFC) De Statie, Canadalaan 2e in Sas van Gent. De werkzaamheden betreffen het verstevigen van de vloerconstructie. De werkzaamheden vinden plaats in de zomerperiode, omdat dan de minste gebruikers aanwezig zijn in het gebouw. Woongoed is eigenaar van het gebouw en heeft de huurders van De Statie op de hoogte gebracht. Woongoed en de gemeente zijn met de huurders in gesprek over het gebruik van het gebouw tijdens de werkzaamheden.

Nieuwe rekenregels

In mei 2019 heeft adviesbureau Hageman, in opdracht van het ministerie van BZK, de rekenregels voor constructies met breedplaatvloeren aangescherpt. Gebouwen die deze constructie hebben moeten vanaf 2021 aan deze nieuwe rekenregels voldoen. Dit is het geval bij De Statie. Daarom gaan we de twee betonlagen op een aantal punten steviger aan elkaar ‘verlijmen’. Deze werkzaamheden zorgen ervoor dat de constructieve veiligheidsmarge groter wordt.

Geen risico

Er was en is geen acuut gevaar voor de gebruikers. Dit blijkt uit de constructieve doorrekeningen en de proefbelastingen die in november 2017 zijn uitgevoerd. De werkzaamheden hoeven dan ook niet direct te worden uitgevoerd. In de zomer hebben de gebruikers van De Statie hier het minste last van.

Gebruikers

De huurders van MFC De Statie zijn basisschool De Statie, kinderopvang Stichting Zeeuws-Vlaanderen, bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen, GGD Zeeland en stichting De Statie. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen heeft hen geïnformeerd. De huurders hebben hun gebruikers op de hoogte gebracht. De basisschool is in de zomerperiode gesloten. In overleg met de overige huurders kijkt Woongoed of het nodig is om tijdelijke huisvesting te zoeken. Vanwege de coronamaatregelen is het gebouw nu overigens niet volledig in gebruik.