Corona-steunfonds cultuur gemeente Terneuzen

Culturele voorzieningen in de gemeente Terneuzen kunnen een beroep doen op het gemeentelijke Corona-steunfonds dat onze gemeente voor dat doel heeft ingesteld. De gemeente wil daarmee lokale culturele voorzieningen helpen die als gevolg van de Corona-pandemie in financiële problemen zijn gekomen. In het bijzonder door het wegvallen van inkomsten uit kaartverkoop en horeca.

Aanvragen om een eenmalige bijdrage uit dat fonds moeten uiterlijk 31 december 2020 digitaal zijn ingediend. Dat kan via http://www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Sport_cultuur_recreatie/Subsidie_voor_verenigingen. We toetsen aanvragen aan het afwegingskader corona-steunfonds voor lokale culturele voorzieningen in de gemeente Terneuzen.