Corona-steunfonds dorps- en buurthuizen gemeente Terneuzen

Dorps- en buurthuizen in de gemeente Terneuzen kunnen een beroep doen op het gemeentelijke Corona-steunfonds dat onze gemeente voor dat doel heeft ingesteld. De gemeente wil daarmee dorps- en buurthuizen helpen die het financieel lastig hebben als gevolg van de coronapandemie.

Aanvragen om een eenmalige bijdrage uit dat fonds moeten uiterlijk 31 januari 2021 digitaal zijn ingediend. Een aanvraag doet u via onze website.

We toetsen aanvragen aan het afwegingskader corona-steunfonds voor dorps- en buurthuizen in de gemeente Terneuzen. Welke stukken u bij de aanvraag moet toevoegen staat in dat afwegingskader en vindt u ook op onze website.