Coronacrisis aangewezen als archief-hotspot

De gemeente Terneuzen heeft standaard archiveringstaken, maar kan ook ‘hotspots’ archiveren. Een hotspot is een bijzondere periode of gebeurtenis waarover (digitale) informatie moet worden bewaard.

Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het belangrijk dat we informatie over deze crisis veiligstellen en bewaren. Ook leggen we in ons archief vast hoe de overheid handelt in crisistijd.

Archief hotspot Terneuzen

Op 14 juli 2020 wees het College van Burgemeester en Wethouders de coronacrisis aan als archief-hotspot. Daarmee kunnen we informatie die we volgens de richtlijnen moeten vernietigen, in dit geval bewaren. We beoordelen welke informatie hiervoor geschikt is. Deze  moet voldoen aan de volgende drie voorwaarden:

  • het gaat over de (in)directe gevolgen van het coronavirus;
  • geeft een goed beeld van belangrijke actuele ontwikkelingen;
  • documenteert de unieke rol van de organisatie.

Dit besluit is 29 juli 2020 gepubliceerd en treedt meteen in werking. U vindt het collegebesluit  onder ‘Bekendmakingen in het Gemeenteblad’.

Meer informatie

Meer informatie over hotspots vindt u in de ‘Handreiking Periodieke hotspot-monitor decentrale overheden’ (Project Archiefinnovatie Decentrale Overheden, 2017)