Coronawet vervangt noodverordeningen

Vanaf 1 december is de Tijdelijk wet maatregelen COVID-19 van kracht. Het kabinet heeft de noodverordeningen vervangen door deze tijdelijke coronawet en daarbij horende ministeriële regelingen. Vanaf maart 2020 namen de veiligheidsregio’s de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus op in zogenaamde noodverordeningen. Noodverordeningen zijn voor (crisis)situaties van beperkte tijd. Maar de coronacrisis duurt langer. Daarom zijn de noodverordeningen vervangen door de tijdelijke coronawet.

Meer informatie over de coronawet leest u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/coronawet-vervangt-noodverordeningen