Persoonlijke boodschap burgemeester Jan Lonink

Burgemeester Lonink heeft een videoboodschap opgenomen voor alle inwoners en ondernemers van de gemeente Terneuzen.

19 maart 2020, YouTube filmpje, 4:07

 

Beste inwoners en ondernemers van Terneuzen,

We zitten in een bijzondere situatie. Het coronavirus dat overal om zich heen grijpt. Dat is ingrijpend. Dat vraagt van ons allemaal veel.

Gelukkig kunnen we constateren dat iedereen zich ook aan de aanwijzingen houdt en ook elkaar durft aan te spreken als dat nodig is. Dat is goed, dat hebben we ook nodig in deze tijd.

Het vraagt veel creativiteit en organisatie. U moet thuis uw zaken op orde houden. U moet lessen van kinderen begeleiden. U moet het werk organiseren en misschien ook nog zorg voor ouderen geven. Dat betekent dat er veel van u gevraagd wordt. Het moet steeds maar lopen, alle processen. Daar wil ik u in ieder geval al voor danken, dat u dat doet!

Het is ook belangrijk dat we dit langere tijd volhouden. Dat is nu wel duidelijk.Het RIVM, en ook de minister-president, heeft dat al aangegeven op grond van de kennis die we nu hebben. Ook in de landen om ons heen. Het heeft grote consequenties.

Je vraagt je misschien ook af, kan ik dat kopje koffie nog wel drinken met mijn vriend of vriendin. Ja dat kan, maar houd dan afstand.
Maar nog beter is, om zoveel mogelijk te realiseren dat het virus overdraagbaar is en dat u dan ook telefonisch en digitaal veel kunt doen.

En zorg, zorg vooral voor elkaar. Denk ook aan uw buren. Denk aan de kwetsbare mensen die hulp nodig hebben en waarvoor boodschappen moeten worden gedaan. Zorg dat u dat ook in de gaten houdt. Want, één ding blijkt op dit moment, de samenleving is er ook werkelijk. Men helpt elkaar en we hebben elkaar nodig. Ze hebben u nodig. Maar misschien heeft u ook iemand nodig.

Graag richt ik mij ook tot iedereen die in deze crisis een rol speelt. Er zijn vele mensen actief. Ze zijn zelfs genoemd, vitale cruciale beroepen. We hebben zelfs gezien dat er voor geapplaudisseerd werd.

Het is fijn om te zien, dat er zo’n geweldige soliditeit is en onderlinge steun om door deze tijd te komen. Deze situatie die nog enige tijd zal voortduren.

Tot slot wil ik nog iets van u vragen. Deze tijd vraagt veel flexibiliteit van ons allemaal. De situatie is nieuw. We kennen ‘em bijna niet. De regering houdt samen met deskundigen de zaak in het oog. Deze deskundigen doen er alles aan om ook een oplossing te vinden. Ze geven ook iedere keer weer aanwijzingen waar we ons aan moeten houden. Dat geeft een handvat. Dat geeft ons steun en dat geeft ook een anker, waar we met z’n allen achter moeten staan.

Het zal nog een tijdje duren voordat het virus echt bestreden is. Ook totdat er een vaccin is wellicht. Samen kunnen we deze tijd goed doorstaan. Samen is wel het goede woord, denk ik. Kracht, saamhorigheid, ook creativiteit en soms organisatietalent. Dat is wat we nodig hebben.

Jullie staan klaar voor elkaar, zijn creatief, bedenken zaken. En gelukkig, de overheid wordt gevolgd, maar de overheid kan niet alles. In branches, in verenigingen, in instellingen. U toont elke dag weer dat u verantwoordelijkheid neemt. Voor elkaar, voor de samenleving. Dat voelt goed. Daar voel ik mij goed bij.

Complimenten daarvoor en houd dat vol! Samen, dat is het woord. Samen komen we hier ook doorheen. En dan zal blijken, dat we terug kunnen kijken op een tijd dat we mekaar hebben 'vastgehouden' en dat er weer een nieuwe goede tijd aanbreekt. Laten we onze verantwoordelijkheid nemen en de maatregelen goed opvolgen.