Tegemoetkoming voor kosten omrijden door gesloten grens

Op 18 maart 2020 sloot België haar grenzen. Daardoor is het sindsdien – afgezien van een aantal uitzonderingen – niet mogelijk om van Zeeuws-Vlaanderen via België naar de rest van Nederland te rijden. Dit zorgt voor Zeeuws-Vlamingen, en met name inwoners van de gemeente Hulst, voor extra kosten. Zij moeten omrijden via de Westerscheldetunnel en maken zo extra kilometers. Om deze particulieren en bedrijven te helpen, heeft de Provincie Zeeland in overleg met de drie grensgemeenten (Hulst, Sluis en Terneuzen) een subsidie beschikbaar gesteld.

Vanuit de Nederlandse en Belgische (Rijks)overheid wordt geadviseerd om sociale contacten zoveel mogelijk te mijden en indien mogelijk thuis te werken. Toch is het voor bedrijven en particulieren soms noodzakelijk om de weg op te gaan. De maatregelen rondom het coronavirus, zeker in het grensgebied, leiden voor bepaalde inwoners en bedrijven tot vervelende situaties. Omdat België de grenzen heeft gesloten, moeten soms extra kilometers worden gemaakt om een bepaalde bestemmingen te bereiken. Dit geldt bijvoorbeeld voor werknemers (woon/werkverkeer), bedrijven en mantelzorgers. Het gaat daarbij vooral om de groep die normaal reist via de Liefkeshoektunnel ten noorden van Antwerpen.

Subsidie

De Provincie Zeeland stelt 60.000 euro beschikbaar. Daar kunnen de drie Zeeuws-Vlaamse grensgemeenten een beroep op doen. De subsidie is bedoeld om extra kosten te vergoeden van particulieren en bedrijven die door de coronamaatregelen gedwongen extra kilometers moeten maken en niet in aanmerking komen voor een vrijstelling om via België te rijden.

Aanmelden

Om in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten te komen, kunnen inwoners van de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen melding doen via info@gemeentehulst.nl – onder vermelding van “tegemoetkoming kosten omrijden gesloten grens”. Dit geldt enkel voor inwoners en bedrijven/ondernemers uit Zeeuws-Vlaanderen en wel voor de periode van 18 maart tot en met 8 juni 2020.  Bij de melding moet het volgende worden aangegeven:

  • Naam, adres, woonplaats;
  • Om welke verplaatsing het gaat; vertrekpunt en bestemming;
  • Reden van de verplaatsing;
  • Frequentie van de verplaatsing.

De gemeente Hulst inventariseert alle meldingen en doet daarvoor een beroep op de subsidie van de Provincie.

Reizen via België mogelijk in verschillende gevallen

In sommige gevallen is het wel mogelijk om via België te reizen. Dat is het geval voor bijvoorbeeld mensen die werkzaam zijn in vitale sectoren en met cruciale beroepen. Dit moet schriftelijk worden aangetoond aan de grens. Op de website van het Belgische crisiscentrum en de website van de Rijksoverheid leest u meer over deze maatregelen.