Wmo-vervoer per 1 juni onder voorwaarden

Vanaf 1 juni is het voor Zeeuwse pashouders weer mogelijk om - onder voorwaarden - gebruik te maken van Wmo-vervoer. Nu de samenleving geleidelijk weer op gang komt, is de vraag naar Wmo-vervoer groot. In verband met de coronacrisis kon men vanaf 25 maart alleen gebruik maken van Wmo-vervoer voor strikt noodzakelijke ritten: bezoeken aan huisarts, ziekenhuis of supermarkt.

Om het Wmo-vervoer zo veilig mogelijk te maken, zijn de nodige beschermende maatregelen getroffen. In het personenvoertuig is het niet mogelijk om 1,5-meter afstand te houden. Daarom vervoeren we in een personenvoertuig slechts één klant. In de bus kunnen twee klanten. Zowel chauffeur als passagier(s) in bus en voertuig, moeten een mondkapje dragen. De passagier moet zelf voor een niet-medisch mondkapje zorgen.

Verder gelden onderstaande voorwaarden:

  • Er worden alleen ritten gereden tussen 7.00 en 19.00 uur. We rijden meer ritten overdag. Omdat er geen extra capaciteit aan voertuigen en chauffeurs beschikbaar is, verplaatsen we de vervoerscapaciteit voor de avond naar de dag.
  • De vooraanmeldtijd voor het bestellen van een rit bij de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland (GVZ) wordt aangepast van een uur naar minimaal 24 uur. Door het verruimen van de vooraanmeldtijd kan er vooruit worden gepland en is er beter inzicht in de nog beschikbare vervoerscapaciteit voor de volgende dag.
  • Hierdoor heeft de klant ook vroegtijdig helderheid over de mogelijkheid om te reizen en kunnen ook alternatieve reistijden door de GVZ worden aangeboden.
  • Er vindt prioriteitsstelling plaats op ritboekingen en planning. Medisch noodzakelijke ritten krijgen altijd voorrang.
  • Specifieke vervoersindicaties zijn vooralsnog niet mogelijk. Dit is een eerder genomen besluit en blijft voorlopig gelden. Het gaat daarbij om indicaties als: voorin taxi, geen bus en kamer-tot-kamer vervoer.

In Zeeland maken ruim 15.000 mensen gebruik van Wmo-vervoer. Zij hebben op grond van de Wet Maatschappelijke ondersteuning van de gemeente een indicatie gekregen en zijn in het bezit van een Wmo-vervoerspas.