Inwoners Sluiskil ontvangen brief over grondwateroverlast

Ruim 700 huishoudens in Sluiskil ontvangen deze week een brief. In die brief worden zij uitgenodigd om inzicht te geven in de actuele situatie van vochtproblemen in hun huis. Ook wordt hen de mogelijkheid geboden om tijdens een huisbezoek in gesprek te gaan over hun persoonlijke situatie.

Bezoek van de minister

Op 31 mei 2021 heeft de toenmalige minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, gesproken met een aantal bewoners uit Sluiskil. De minister heeft de gemeente en Rijkswaterstaat vervolgens gevraagd om met de inwoners rond de tafel te gaan en te kijken of we een helpende hand kunnen bieden bij het oplossen van schrijnende situaties. Daarom gaan wij opnieuw in gesprek met bewoners uit Sluiskil.

Complex

Burgemeester Van Merrienboer: “Grondwater in Sluiskil is een complex probleem. Er zijn al diverse onderzoeken geweest en er is geen eenvoudige, algemene oplossing voor. Maar een aantal inwoners ondervindt hier nu al langere tijd veel hinder van. Wij willen graag met hen in gesprek over de actuele en persoonlijke situatie.”

Vervolg

Vanaf woensdag 20 oktober ontvangen alle bewoners van het onderzoeksgebied een brief. Aan de ene kant willen we graag een actueel beeld hebben van de vochtproblemen in de woningen. Daarom vragen we mensen die vochtproblemen hebben het aanmeldformulier op onze website in te vullen. Op dit aanmeldformulier kunnen bewoners ook aangeven of ze over hun situatie in gesprek willen met de burgemeester en de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat.