Nieuwe stap in samenwerking North Sea Port District

De zes gemeenten en twee provincies van het ‘Nort Sea Port District’ hebben woensdag 1 december, een nieuwe stap gezet in hun samenwerking. De partners hebben een Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) opgericht. Ze gaan over de grens heen nog intensiever samenwerken rond duurzaamheid, leefkwaliteit en mobiliteit.

“We willen door intensieve samenwerking dit unieke grensoverschrijdende havengebied voor de inwoners verder uitbouwen tot een plek waar het goed leven, wonen en werken is”, aldus Brent Meuleman, voorzitter van North Sea Port District en burgemeester van Zelzate.

Ambitie

Het North Sea Port District bestaat uit de drie Zeeuwse gemeenten Terneuzen, Vlissingen en Borsele, de Oost-Vlaamse gemeenten Evergem, Zelzate en Gent en de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen. Met de oprichting van deze BGTS zetten de partners zich in om nog intensiever samen problemen op te lossen en projecten op te zetten. De ambitie is om van de havenregio een aangename leef- en werkomgeving te maken met een positieve impact op het klimaat.

Leefkwaliteit en mobiliteit

Zo wordt onder andere onderzocht hoe er meer natuurgebieden tussen de haven en de woongebieden ontwikkeld kunnen worden. Dit om de negatieve effecten van de industrie in te perken voor inwoners. Deze gebieden dienen als buffer tegen onder meer geluidsoverlast en zijn ideaal voor ontspanning, biodiversiteit en fietsverkeer. Daarnaast werken de partners aan een vlotte mobiliteit van openbaar vervoer, fiets en auto. Er lopen verschillende initiatieven om de bereikbaarheid te verbeteren. Daarvoor zal het District een grensoverschrijdende aanpak onderzoeken en uitrollen. Een betere bereikbaarheid in deze regio creëert een meerwaarde voor zowel de inwoners als voor de haven en haar werknemers.

Duurzaamheid

De aanwezigheid van de haven biedt ook mogelijkheden op het vlak van groene energie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitwisselen van restwarmte tussen bedrijven en woningen. Ook liggen er kansen voor energiecoöperaties of het collectief aankopen van zonnepanelen. De partners gaan samen aan de slag met het uitbouwen van energiewijken.

Bestuurders en medewerkers van alle betrokken partijen werken deze projecten uit. Een partnerschap tussen acht lokale en regionale besturen, ook nog eens grensoverschrijdend is, is een hele uitdaging. De oprichting van deze BGTS helpt om gemakkelijker gezamenlijke projecten op te zetten, subsidies te verkrijgen, en grensbelemmeringen op te lossen.