Ophaalronde snoeiafval dinsdag 26 oktober

Het is najaar, dus tijd om aan de slag te gaan in de tuin. Wellicht bent u volop bezig en heeft u veel snoeiafval en grof groenafval. Op dinsdag 26 oktober rijden we een aparte ronde om dit afval op te halen.

Wilt u gebruikmaken van de ophaalmogelijkheid? Maak dan een afspraak.  De kosten voor het ophalen van snoeiafval of grof groenafval zijn € 25,50.

Hoe aanbieden?

U mag maximaal 2 m3 snoeiof grof groenafval per adres aanbieden. Onder grof groenafval verstaan we: takken, snoeihout, boomstammen en dergelijke. Bielzen, schuttingen of ander niet composteerbaar afval wordt niet
meegenomen. Het snoei- of grof groenafval moet gebundeld aan de openbare weg worden aangeboden. Bundels mogen niet langer zijn dan twee meter en niet meer wegen dan twintig kilo. Er is geen vaste inzamelroute.