Vuurwerk: voorkomen is beter dan genezen!

In de maand december vraagt Politie Zeeuws-Vlaanderen samen met de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen aandacht voor de gevaren van vuurwerk. ‘Voorkomen’ is het sleutelwoord. ‘Voorkom overlast, voorkom schade en voorkom ongevallen’, zo luidt onze gezamenlijk oproep.

Regelmatig ontvangen de politie en de drie gemeenten klachten over het afsteken van zwaar illegaal vuurwerk. Dit soort vuurwerk, zoals strijkers, cobra’s en shells, is verboden in Nederland. Daarnaast veroorzaakt dit soort vuurwerk veel schade. Bij onjuist gebruik, kan dit vuurwerk te vroeg ontploffen met alle gevolgen van dien.

Ongelukken en brandschade
Illegaal vuurwerk is levensgevaarlijk en leidt regelmatig tot ernstige brandschade en ongelukken. Hierbij verliezen (vaak jonge) slachtoffers delen van ledematen of lopen oog- of gehoorschade op. Vaak wordt dit illegale vuurwerk opgeslagen op een (slaap)kamer in de woning. Dit leidt tot veiligheidsrisico’s in de buurt. Misschien wel uw buurt.

Meld Misdaad Anoniem
Helpt u mee om uw buurt veilig te houden en het risico op slachtoffers zo klein mogelijk te maken? Meld handel in en opslag van illegaal vuurwerk via tel. 0900-8844 (politie) of anoniem via tel. 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem) of ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl.
Voorkomen is en blijft beter dan genezen!

Vuurwerk oudjaar 2