April, mei, juni

 • Het jongerenloket is er (ook) voor jou!

  31 mei 2022

  Ben jij tussen de 18 en 28 jaar? Heb je vragen over wonen, opleiding of werk? Heb je geldvragen of schulden? Of zit je met andere
  vragen waar je zelf niet uit komt? Dan is het jongerenloket er voor jou!

 • Crisisnoodopvang asielzoekers in voormalige bibliotheek Terneuzen

  28 mei 2022

  Om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verminderen, wordt een beroep gedaan op alle veiligheidsregio’s voor crisisnoodopvang. Bij de eerste vier regio’s die voor opvang moeten zorgen, zit Zeeland. Het college van Terneuzen neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en heeft de voormalige bibliotheek in Terneuzen als opvanglocatie beschikbaar gesteld.

 • Handen op elkaar voor klimaatbestendig Zeeland

  06 juni 2022

  Op woensdag 25 mei hebben bestuurders van ruim 25 Zeeuwse organisaties laten zien dat ze actief aan de slag gaan om Zeeland klimaatbestendiger te maken. In de intentieverklaring die ze ondertekenden, gaven ze aan welke rol ze voor zichzelf zien vastgelegd. Ook ondertekenden zestien Zeeuwse overheden het Convenant Uitvoering Klimaatadaptatiestrategie Zeeland.

 • Laag inkomen? Vraag nu de energietoeslag aan

  26 mei 2022

  De prijzen van energie zijn afgelopen tijd hard gestegen. Huishoudens met een laag inkomen krijgen een extra tegemoetkoming vanuit het Rijk: de eenmalige energietoeslag van € 800. U ontvangt deze toeslag van de gemeente waar u woont, maximaal één per huishouden. De energietoeslag is voor het betalen van de hogere energierekening.

 • Gratis scan voor meer natuur op bedrijventerreinen

  26 mei 2022

  Op donderdag 19 mei reikten wethouder Laszlo van de Voorde (Transities klimaat en duurzaamheid) en Gijsbrecht Gunther van Yara vouchers uit voor een gratis natuurscan. Astrid Hamelink van Kelvin Terminals en Jochem Smits van DEHA Engineering namen de vouchers in ontvangst. Dit gebeurde tijdens de informatiebijeenkomst ‘Ecologisch beheer en monitoring van natuur op bedrijventerreinen’ van het Europese 2B Connect-project.

 • Publieksbalie gesloten

  17 mei 2022

  Donderdag 26 (Hemelvaartsdag) en vrijdag 27 mei is de publieksbalie in Terneuzen gesloten.

 • English summary Municipality Agreement 2022-2026 online

  20 mei 2022

  Last week the Council of Terneuzen has discussed the Municipality Agreement 2022-2026 with the title ‘A good standard of living in Terneuzen. Building further on a sustainable future’.

 • Start nieuw college en nieuwe raadsleden

  13 mei 2022

  Op 12 mei is het nieuwe college van Terneuzen geïnstalleerd in een extra raadsvergadering. Door de benoeming van de wethouders kwamen drie raadszetels beschikbaar. Daarvoor zijn gisteravond de nieuwe raadsleden geïnstalleerd.

 • Sas van Gent krijgt een Droomspeeltuin

  11 mei 2022

  Kinderen uit Sas van Gent kunnen deze zomer hun hart ophalen. Aan de Baljuwstraat komt eind juli een echte Droomspeeltuin. De kinderen en ouders uit de wijk Sint Albert hebben de speeltuin samen met de gemeente ontworpen.

 • Afscheidsreceptie Jack Begijn, Frank Deij en Ben van Assche

  17 mei 2022

  Op donderdag 19 mei vindt in het Scheldetheater in Terneuzen een receptie plaats ter gelegenheid van het afscheid van
  Jack Begijn, Frank Deij en Ben van Assche als wethouders van de gemeente Terneuzen. We nodigen u hiervoor van harte uit.

 • Koffiemomentje met Oekraïense vluchtelingen en omwonenden

  04 mei 2022

  Op dinsdag 10 en woensdag 11 mei kunnen inwoners van Hoek en Zaamslag kennis maken met hun nieuwe buren. Het betreft Oekraïense vluchtelingen die hier tijdelijk zijn gehuisvest.

 • Stadhuis Terneuzen 50 jaar

  04 mei 2022

  In 2022 bestaat het stadhuis van Terneuzen 50 jaar. Op dinsdag 10 mei hijst burgemeester Erik van Merrienboer, samen met het oude college, de oude vlag van de gemeente Terneuzen. ’s Avonds om 22.00 uur zetten we het gebouw letterlijk in de schijnwerpers.

 • Rookmelders verplicht per 1 juli

  03 mei 2022

  Per 1 juli zijn rookmelders verplicht. Op elke verdieping in huis moet minimaal een rookmelder hangen.

 • We gaan door met PMD+

  03 mei 2022

  In 2019 startten we een proef en gingen we ons afval anders inzamelen. Plastic en drankenkartons breng je sindsdien niet meer naar een verzamelbak in de buurt, maar doe je samen met het restafval in de grijze PMD+bak thuis.

 • Bestuursakkoord ‘Goed leven in Terneuzen’ klaar

  11 mei 2022

  Het bestuursakkoord 2022-2026 ‘Goed leven in Terneuzen. Verder bouwen aan een duurzame toekomst’ is klaar. Het is een akkoord op hoofdlijnen. Dit kan nog verder worden uitgewerkt en aangevuld om zo in te spelen op (nieuwe) vraagstukken. De gemeenteraad wordt in de raadsvergadering van 12 mei gevraagd om steun uit te spreken voor de thema’s en hoofdlijnen in het bestuursakkoord.

 • Publieksbalie gesloten

  28 april 2022

  Op donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag) en vrijdag 6 mei is de publieksbalie in Terneuzen gesloten.

 • Infoavond Veiligheid en Cybercriminaliteit

  26 april 2022

  Op donderdag 19 mei vindt een informatieavond plaats over veiligheid en cybercriminaliteit, speciaal voor ondernemers in Zeeuws-Vlaanderen. De bijeenkomst is in De Halle in Axel. Inloop om 19.00 uur. Start programma om 19.15 uur.

 • Akkoord over nieuw college Terneuzen

  22 april 2022

  De formatiegesprekken voor het nieuw college zijn in Terneuzen positief afgerond. TOP/Gemeentebelangen, CDA, VVD, PvdA en GroenLinks gaan het nieuwe dagelijks bestuur van de gemeente vormen. De samenstelling van het college is bekend en er zijn hoofdlijnen bepaald voor de komende periode. Die hoofdlijnen worden in de vorm van een bestuursakkoord gepresenteerd in de eerste week van mei. Op 12 mei is de eerstvolgende raadsvergadering. Het nieuwe college wordt op die avond geïnstalleerd en alle partijen kunnen reageren op het bestuursakkoord.

 • Mogelijke verkeershinder bij sluizen Terneuzen

  19 april 2022

  Rijkswaterstaat laat weten dat verkeer bij de sluizen in Terneuzen de komende periode tussen 19.00 uur ’s avonds en 6.00 uur ’s ochtends hinder kan ondervinden. De verwachting is dat dit een keer per maand het geval is. De wachttijd is dan ongeveer een half uur.

 • Gratis hulp bij belastingaangifte

  12 april 2022

  Heeft u vragen over uw belastingaangifte? En wilt u gratis hulp? Maak dan vóór 1 mei een afspraak bij het steunpunt van de Belastingdienst in Terneuzen. Medewerkers van de Belastingdienst helpen u op maandag en donderdag van 8.30 tot 16.30 uur bij uw belastingaangifte.

 • Publieksbalie gesloten

  28 april 2022

  Woensdag 27 april (Koningsdag) is de publieksbalie in Terneuzen gesloten.

 • Start formatie college Terneuzen met vijf partijen

  07 april 2022

  De samenstelling van een nieuw college en bestuursakkoord krijgt meer vorm in Terneuzen. Vijf partijen gaan met elkaar verder in gesprek over de formatie. Dit zijn TOP/Gemeentebelangen, CDA, VVD, PvdA en GroenLinks. PvdA en GroenLinks willen zich samen via één wethouder laten vertegenwoordigen in het nieuwe college.

 • Gratis lint beschikbaar om overlast visdiefjes te voorkomen

  05 april 2022

  Het broedseizoen van de visdiefjes begint weer bijna. De visdiefjes arriveren half april in en rondom het centrum van Terneuzen en broeden van begin mei tot eind juli.

 • Textiel Race is gestart, helpt u mee?

  05 april 2022

  De Textiel Race Zeeuws-Vlaanderen is van start en duurt tot en met 21 april. In de gemeente Terneuzen doen vier basisscholen mee aan de race: De Oude Vaart en De Steiger in Terneuzen, De Vlaswiek in Koewacht en De Torenberg in Zaamslag.

 • Volgende stap formatie Terneuzen na afronding verkenning

  01 april 2022

  De verkenningsfase na de verkiezingen is afgerond. Woensdagavond 30 maart presenteerde Frank van Hulle (TOP/Gemeentebelangen) de opbrengst van deze fase aan de gemeenteraad. De onderwerpen uit de verkennende gesprekken zijn gebundeld en op basis hiervan zijn centrale thema’s bepaald. De verkenners Frank van Hulle en Jos Verdurmen gaan nu verder met vervolggesprekken met meerdere fracties. Zij werken zo toe naar de samenstelling van een bestuursakkoord en een nieuw college.

 • Afscheid raadsleden en installatie nieuwe raad

  31 maart 2022

  Op dinsdag 29 maart namen we afscheid van raadsleden die niet terugkeren in de nieuwe raad. Op woensdag 30 maart werden de nieuwe raadsleden geïnstalleerd.

 • Kom naar de start van de Scheldeprijs!

  29 maart 2022

  Op woensdag 6 april start de grote wielerklassieker, de Scheldeprijs, opnieuw in het centrum van Terneuzen! U kunt die dag bekende wielrenners van dichtbij zien. Iedereen is van harte welkom om dit spektakel mee te maken. De toegang is gratis.

 • Sluiskiltunnel gesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden

  29 maart 2022

  Van maandag 4 april, 20.30 uur tot dinsdag 5 april, 04.00 uur is de Sluiskiltunnel gesloten in beide richtingen. Er worden dan onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

 • Onderhoudswerkzaamheden parkeergarage Oostkolk

  29 maart 2022

  Vanaf maandag 28 maart gaan we verder met de onderhoudswerkzaamheden aan parkeergarage Oostkolk. De parkeergarage blijft voorlopig gewoon in- en uitrijdbaar.

 • Leer drugscriminaliteit herkennen in de Bijtende Bende-bus

  29 maart 2022

  Op vrijdag 1 april komt de Bijtende Bende naar Terneuzen. Ze plaatsen hun bus op de weekmarkt bij winkelcentrum Zuidpolder. In de bus kunt u in een virtuele 3D-omgeving de impact van drugscriminaliteit ervaren. U leert signalen herkennen en wat u met deze signalen kunt doen.

 • Zeeuws-Vlaamse scholen strijden tegen textielafval

  06 juni 2022

  Op woensdag 23 maart vond de kick-off van de Textiel Race Zeeuws-Vlaanderen plaats. In de gemeente Terneuzen gebeurde dit op basisschool De Oude Vaart. Wethouder Vervaet wenste de leerlingen succes met de actie. De Textiel Race Zeeuws-Vlaanderen vindt plaats van 28 maart tot en met 21 april. In de gemeente Terneuzen doen vier basisscholen mee aan de race. Naast De Oude Vaart zijn dit De Steiger in Terneuzen, De Vlaswiek in Koewacht en De Torenberg in Zaamslag. Deze leerlingen leren alles over het belang van hergebruiken, repareren en recyclen van textiel.

 • Terneuzen doet mee aan het NK Tegelwippen

  06 juni 2022

  Vanaf 21 maart tot en met 31 oktober vindt het NK Tegelwippen plaats. Doet u ook mee? Vervang uw (tuin)tegels door groen. Dit is goed tegen wateroverlast en zorgt voor verkoeling en biodiversiteit in de tuin.

 • Stel uw belastingvragen in het steunpunt Belastingdienst in stadhuis Terneuzen

  09 maart 2022

  De Belastingdienst helpt inwoners van de gemeente Terneuzen persoonlijk met alle belastingvragen. Of het nu gaat om een vraag over toeslagen, het invullen van een formulier, uitleg bij een brief of de belastingaangifte.

 • ‘Nuttige beestjes-hotels’ helpen insecten overleven in de polder

  06 juni 2022

  Op dinsdag 8 maart onthullen de voorzitter van agrarische natuurvereniging De groene oogst (Cees Dees) en wethouder Ben van Assche (Milieubeheer) een ‘nuttige beestjes-hotel’. Dit gebeurt om 16.00 uur in het natuurgebied achter het verzorgingshuis Molenhof in Zaamslag. Hiermee helpen zij mee de achteruitgang in aantal en diversiteit aan kleine beestjes te stoppen en de biodiversiteit te behouden.

 • Staat de Scheldeprijs al in uw agenda?

  01 maart 2022

  Op woensdag 6 april start vanuit hartje Terneuzen opnieuw de grote wielerklassieker, de Scheldeprijs! U kunt die dag bekende wielrenners van dichtbij zien. Iedereen is van harte welkom om dit spektakel mee te maken. Noteer 6 april dus in uw agenda!

 • Kunnen wij je helpen? Maak dan altijd eerst een afspraak

  22 februari 2022

  Heb je een afspraak? Dan ben je van harte welkom! We staan je elke werkdag graag te woord, maar het enige wat we van jou vragen is om even een afspraak te maken voor je komt.

 • Stremmingen draaibruggen Sluiskil en Sas van Gent

  08 februari 2022

  Rijkswaterstaat vervangt dit jaar de elektrotechnische en besturingsinstallaties van de draaibruggen bij Sluiskil en Sas van Gent. De beide bruggen bouwt Rijkswaterstaat om naar bediening op afstand. Van 1 tot en met 29 maart is daarom de brug van Sluiskil gestremd en van 24 mei tot 21 juni de brug van Sas van Gent.

 • Subsidieregeling voor ondernemersorganisaties 2022

  01 februari 2022

  De gemeente Terneuzen heeft een subsidieregeling voor ondernemersverenigingen en -stichtingen. De gemeente stelt elk jaar subsidie beschikbaar voor nieuwe en/of vernieuwende activiteiten én voor initiatieven die de bestuurskracht van ondernemersorganisaties vergroten. Het beschikbare budget hiervoor is € 10.000. Dit geld verdelen we over de aanvragers.

 • Meld een kapotte lantaarnpaal zelf op ovstoringzeeland.nl

  19 januari 2022

  Stel: je fietst over straat en ziet dat een lantaarnpaal kapot is. Dan denk je waarschijnlijk dat jij daar weinig aan kunt doen. De gemeente lost dat wel op. Begrijpelijk, maar ook jij kunt helpen. Een storing aan een lantaarnpaal geef je namelijk simpel en snel door via de website ovstoringzeeland.nl.

 • Onderhoudswerkzaamheden parkeergarage Oostkolk

  30 november 2021

  De komende maanden voeren we onderhoudswerkzaamheden uit aan parkeergarage Oostkolk in Terneuzen.