Afscheidsreceptie Jack Begijn, Frank Deij en Ben van Assche

Op donderdag 19 mei vindt in het Scheldetheater in Terneuzen een receptie plaats ter gelegenheid van het afscheid van
Jack Begijn, Frank Deij en Ben van Assche als wethouders van de gemeente Terneuzen. We nodigen u hiervoor van harte uit.

Jack Begijn was de afgelopen acht jaar wethouder van de gemeente Terneuzen. Zijn portefeuilles waren Economie, Midden en Kleinbedrijf (MKB) inclusief Marktzaken, Toerisme & Recreatie en Sport. Daarvoor was Jack 36  jaar werkzaam in het voortgezet onderwijs in Terneuzen op het voormalig Petrus Hondius en De Rede als docent, conrector en sectordirecteur.

Frank Deij was eerder wethouder van 2014 tot 2018. Daarna terugkerend wethouder vanaf 18 december 2020. Zijn portefeuilles waren: Kunst en cultuur, Bedrijfsvoering en Bestuur en Ondersteuning, Burgerparticipatie, Dienstverlening en Communicatie. Daarvoor was Frank Deij journalist, hoofd communicatie DELTA, schrijver en zelfstandig communicatieadviseur. Hij gaf in de aanloop tot het ontstaan van de nieuwe gemeente Terneuzen in 2003 vorm aan de interne en externe communicatie over het herindelingsproces van de voormalige gemeenten Axel, Sas van Gent en Terneuzen.

Ben van Assche was vier jaar wethouder van de gemeente Terneuzen. Zijn portefeuilles waren: Verkeer, Vervoer en Waterstaat en Milieubeheer inclusief Klimaat en Duurzaamheid.
Ben staat bekend om moeilijke situaties te willen doorgronden en van oplossingen te willen voorzien. Hij hoopt zijn loopbaan buiten de politiek te vervolgen binnen een sociaal-maatschappelijke context. Ben dankt een ieder voor de prettige en warme samenwerking.

Welkom

Wilt u gedag zeggen tegen één van de wethouders of misschien wel alle drie? Dat kan. De receptie begint om 16.00 uur en duurt tot 18.30 uur. Meld u van tevoren aan via afscheidsreceptie@terneuzen.nl