Akkoord over nieuw college Terneuzen

De formatiegesprekken voor het nieuw college zijn in Terneuzen positief afgerond. TOP/Gemeentebelangen, CDA, VVD, PvdA en GroenLinks gaan het nieuwe dagelijks bestuur van de gemeente vormen. De samenstelling van het college is bekend en er zijn hoofdlijnen bepaald voor de komende periode. Die hoofdlijnen worden in de vorm van een bestuursakkoord gepresenteerd in de eerste week van mei. Op 12 mei is de eerstvolgende raadsvergadering. Het nieuwe college wordt op die avond geïnstalleerd en alle partijen kunnen reageren op het bestuursakkoord.

De kandidaat-wethouders voor de komende bestuursperiode zijn: Frank van Hulle en Jeroen de Buck (TOP/Gemeentebelangen), Jurgen Vervaet (CDA), Laszlo van de Voorde (PvdA en Groenlinks) en Sonja Suij (VVD). De portefeuilleverdeling wordt tegelijk met het bestuursakkoord gepresenteerd.

Fases informatie en formatie
Het informatie en formatieproces vindt plaats via verschillende fases. In de eerste fase die direct startte na de verkiezingen is een inhoudelijke verkenning uitgewerkt na gesprekken met alle fracties. De opbrengst hiervan – inclusief de inbreng van maatschappelijke partners – werd op 30 maart aan de raad gepresenteerd. Daarna volgden nadere gesprekken met een meerderheid van de fracties en informateurs Frank van Hulle en Jos Verdurmen (TOP/Gemeentebelangen). Na die fase zijn vijf partijen verder met de inhoudelijke formatie aan de slag gegaan. De formele afronding van de formatie vindt plaats met de installatie van het nieuwe college op 12 mei.

Frank van Hulle (TOP/Gemeentebelangen):
“We hebben de afgelopen tijd bij alle partijen en ook bij partnerorganisaties breed opgehaald welke vragen er liggen voor het nieuw te vormen bestuur. Met de nieuwe coalitiepartijen hebben we daarover constructieve gesprekken gevoerd en we zijn blij dat we nu een akkoord hebben dat door de diverse fracties besproken kan worden. We kijken er naar uit binnenkort het bestuursakkoord te presenteren en hierover met de raad in gesprek te gaan. Wij streven er daarmee naar dat de nieuwe bestuursperiode met een zo breed mogelijk gedragen koers van start kan gaan.”