Bestuursakkoord ‘Goed leven in Terneuzen’ klaar

Het bestuursakkoord 2022-2026 ‘Goed leven in Terneuzen. Verder bouwen aan een duurzame toekomst’ is klaar. Het is een akkoord op hoofdlijnen. Dit kan nog verder worden uitgewerkt en aangevuld om zo in te spelen op (nieuwe) vraagstukken. De gemeenteraad wordt in de raadsvergadering van 12 mei gevraagd om steun uit te spreken voor de thema’s en hoofdlijnen in het bestuursakkoord.

Fases informatie en formatie

Het informatie- en formatieproces vindt plaats via verschillende fases. In de eerste fase die direct startte na de verkiezingen is een inhoudelijke verkenning uitgewerkt na gesprekken met alle fracties. De opbrengst hiervan – inclusief de inbreng van maatschappelijke partners – werd op 30 maart aan de raad gepresenteerd. Daarna volgden nadere gesprekken met een meerderheid van de fracties en informateurs Frank van Hulle en Jos Verdurmen (TOP/Gemeentebelangen). Na die fase zijn vijf partijen verder met de inhoudelijke formatie aan de slag gegaan. Het bestuursakkoord "Goed leven in Terneuzen' is daar het resultaat van. De formele afronding van de formatie vindt plaats met de installatie van het nieuwe college op 12 mei.

Portefeuilleverdeling

In de nieuwe bestuursperiode komen er vijf wethouders in Terneuzen. In de bijlage bij het bestuursakkoord staat de concept portefeuilleverdeling. Op 17 mei stelt het college de portefeuilleverdeling vast.

Een gedragen koers

Frank van Hulle (TOP/Gemeentebelangen): “We zijn blij dat we nu een bestuursakkoord kunnen presenteren. We zien er naar uit hierover volgende week met de raad in gesprek te gaan. De complexe tijd waarin we leven vraagt ook dat we wendbaar zijn en dat we flexibel kunnen inspelen op (nieuwe) vraagstukken. Wij streven ernaar dat de nieuwe bestuursperiode met een zo breed mogelijk gedragen koers van start kan gaan.”