Crisisnoodopvang asielzoekers in voormalige bibliotheek Terneuzen

Om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verminderen, wordt een beroep gedaan op alle veiligheidsregio’s voor crisisnoodopvang. Bij de eerste vier regio’s die voor opvang moeten zorgen, zit Zeeland. Het college van Terneuzen neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en heeft de voormalige bibliotheek in Terneuzen als opvanglocatie beschikbaar gesteld.

Crisisnoodopvang

Afspraak is dat steeds vier veiligheidsregio’s roulerend crisisnoodopvangplekken voor asielzoekers bieden. Het gaat om opvang van maximaal 150 mensen per regio met een bed, sanitaire voorzieningen, voeding, basiszorg en toezicht. Dit voor een periode van twee weken. Daarna worden de mensen overgeplaatst naar een volgende opvanglocatie in een andere veiligheidsregio. De crisisnoodopvang is om te voorkomen dat mensen op stoelen en/of buiten moeten slapen.

Omwonenden

Omwonenden zijn vrijdag 27 mei per brief geïnformeerd en uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op maandag 30 mei.

Meer informatie

Op www.terneuzen.nl/crisisnoodopvang vindt u meer informatie en veel gestelde vragen en antwoorden. Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen, dan vindt u daar ook de mogelijkheid om uw vraag te stellen.