English summary Municipality Agreement 2022-2026 online

Last week the Council of Terneuzen has discussed the Municipality Agreement 2022-2026 with the title ‘A good standard of living in Terneuzen. Building further on a sustainable future’.

The Council has expressed its support for the themes and outlines of the Municipality Agreement. You can read an English summary of the agreement.

Vorige week is het bestuursakkoord 2022-2026 ‘Goed leven in Terneuzen. Verder bouwen aan een duurzame toekomst’ besproken door de gemeenteraad. De raad heeft zijn steun uitgesproken voor de thema’s en hoofdlijnen uit het bestuursakkoord. Bekijk het akkoord. Er is ook een Engelse samenvatting beschikbaar.