Gratis scan voor meer natuur op bedrijventerreinen

Op donderdag 19 mei reikten wethouder Laszlo van de Voorde (Transities klimaat en duurzaamheid) en Gijsbrecht Gunther van Yara vouchers uit voor een gratis natuurscan. Astrid Hamelink van Kelvin Terminals en Jochem Smits van DEHA Engineering namen de vouchers in ontvangst. Dit gebeurde tijdens de informatiebijeenkomst ‘Ecologisch beheer en monitoring van natuur op bedrijventerreinen’ van het Europese 2B Connect-project.

Versnipperde natuur

De hoeveelheid en het aantal soorten en planten en dieren verminderen sterk. Door klimaatverandering en de versnippering van natuurgebieden kunnen zij zich niet meer verplaatsen naar andere natuurlijke locaties. Meer natuur rond en op bedrijven is daarom nodig. De projectgroep Vitaal Sloegebied en Kanaalzone, waar wij partner van zijn, bieden bedrijven een gratis natuurscan aan om biodiversiteit te stimuleren.

Natuurscan aanvragen

De natuurscan geeft aan wat de mogelijkheden zijn voor extra beplanting, klimaatadaptieve en biodiversiteitsmaatregelen en opties voor het stimuleren van natuur buiten het eigen bedrijfsterrein. De scan geeft ook een praktische aanpak. Bent u geïnteresseerd in meer natuur op uw bedrijf? Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op www.zmf.nl. De voucherregeling loopt van 2 mei tot 15 augustus 2022 en op is op.