Mogelijke verkeershinder bij sluizen Terneuzen

Rijkswaterstaat laat weten dat verkeer bij de sluizen in Terneuzen de komende periode tussen 19.00 uur ’s avonds en 6.00 uur ’s ochtends hinder kan ondervinden. De verwachting is dat dit een keer per maand het geval is. De wachttijd is dan ongeveer een half uur.

Verkeer kan omrijden via de Sluiskiltunnel of Sluiskilbrug. Weggebruikers worden onder meer geïnformeerd via de informatiepanelen van de Westerscheldetunnel.

De hinder is een gevolg van de aanvaring die op 6 april in de westsluis plaatsvond. Bij deze aanvaring raakte een van de sluisdeuren aan de zijde van het kanaal ernstig beschadigd. Doordat de aangevaren sluisdeur niet meer kan bewegen, wordt scheepvaart geschut met de tweede sluisdeur. Aan beide zijden van de sluis bevinden zich namelijk twee deuren. Schepen met een lengte van meer dan 230 meter kunnen momenteel alleen door de sluis als allebei de bruggen over de sluis omhoog staan. Deze schepen mogen alleen door de sluis tussen 19.00 uur ’s avonds en 6.00 uur ’s ochtends. Dit om de hinder voor verkeer zoveel mogelijk te beperken.