‘Nuttige beestjes-hotels’ helpen insecten overleven in de polder

Op dinsdag 8 maart onthullen de voorzitter van agrarische natuurvereniging De groene oogst (Cees Dees) en wethouder Ben van Assche (Milieubeheer) een ‘nuttige beestjes-hotel’. Dit gebeurt om 16.00 uur in het natuurgebied achter het verzorgingshuis Molenhof in Zaamslag. Hiermee helpen zij mee de achteruitgang in aantal en diversiteit aan kleine beestjes te stoppen en de biodiversiteit te behouden.

Nuttige beestjes

Bijen en andere insecten zijn onmisbaar in de natuur en in de landbouw. Helaas gaat het niet zo goed met deze nuttige beestjes, die helpen gewassen te bestuiven, of natuurlijke plaagbestrijders zijn. Voorzitter Cees Dees: “We willen middels de nuttige beestjes-hotels ook andere landbouwers en burgers met tuinen enthousiasmeren om wat te doen voor de insecten. Als iedereen een steentje bijdraagt kunnen we steeds meer biotopen herstellen. Achter de Molenhof staan fruitbomen, wilgenkatjes, bloemrijk grasland en een meidoornhaag. Ook in de tuin van de Molenhof staan verschillende soorten planten. In het gebied kun je mooi wandelen, dus we hopen dat mensen komen genieten van de wilde bijen.”

Meer groen en biodiversiteit

Wethouder Ben van Assche: “Iedereen kan meehelpen aan het vergroten van de biodiversiteit en het vergroenen van de omgeving. De gemeente Terneuzen doet dit jaar mee aan de NK Tegelwippen. Die gaat op 21 maart van start. Haal een paar tegels uit je tuin en plant hier bomen, struiken en kruiden, bij voorkeur verschillende inheemse soorten. Of hang dus een bijenhotel van goede kwaliteit aan de muur.”

Samenwerking

Alex Wieland, ecoloog en adviseur: “De nuttige beestjes-hotels is een mooi samenwerkingsproject. Deze hotels zijn van goede kwaliteit en gemaakt door medewerkers van het Houtatelier van stichting Tragel in Axel. Leden van De Groene Oogst gaan tenminste vijftien nuttige beestjes-hotels op geschikte locaties in de polder plaatsen. Dat gebeurt op plaatsen waar voldoende bloeiende kruiden, bomen en struiken in de buurt staan. Leden van de insectenwerkgroep van natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut gaan onderzoeken welke soorten bijtjes van het hotel en de omgeving gebruik maken. De gemeente Terneuzen heeft de bijenstrategie Bijvriendelijk Zeeland ondertekend en helpt mee om bijenbiotopen te verbeteren.”

Natuurvriendelijk boeren

Om de afname te stoppen helpen leden van De Groene Oogst de natuurlijke leefomgeving van wilde bijen en andere insecten te verbeteren. Zo zaaien zij akkerranden in met bloemenmengsel met zaden van inheemse kruiden die over een langere periode in bloei staan. Ze passen natuurvriendelijk maaibeheer toe op weiden, dijken en bermen. In deze gebieden wordt niet alle vegetatie tegelijk gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Daardoor ontstaan er bloemrijke biotopen. Erven en overhoekjes worden ingericht met verschillende soorten bomen en struiken. Zo zorgen ze voor een beter voedselaanbod, nest- en overwinteringsplaats.