Start formatie college Terneuzen met vijf partijen

De samenstelling van een nieuw college en bestuursakkoord krijgt meer vorm in Terneuzen. Vijf partijen gaan met elkaar verder in gesprek over de formatie. Dit zijn TOP/Gemeentebelangen, CDA, VVD, PvdA en GroenLinks. PvdA en GroenLinks willen zich samen via één wethouder laten vertegenwoordigen in het nieuwe college.

Inhoudelijke verkenning

De combinatie van partijen is voortgekomen uit twee fases. In de eerste fase, die direct na de verkiezingen startte, is een inhoudelijke verkenning uitgewerkt na gesprekken met alle fracties. De opbrengst hiervan – inclusief de inbreng van maatschappelijke partners – werd op 30 maart aan de raad gepresenteerd.

Formatie

Afgelopen week voerden de informateurs Frank van Hulle en Jos Verdurmen (TOP/Gemeentebelangen) vervolggesprekken met een meerderheid van de fracties. Op basis van dit overleg gaan nu vijf partijen verder aan de slag met de formatie. Zij werken zo de komende weken toe naar de vorming van een nieuw college voor Terneuzen. Dit verdere formatieproces wordt ook begeleid door Frank van Hulle en Jos Verdurmen.

Reactie Frank van Hulle: “Het formatieproces doorlopen wij zorgvuldig. Na de diverse inhoudelijke gesprekken zetten wij een vervolgstap met vijf partijen. Ondanks dat de samenwerking met de huidige collegepartijen uitermate goed en constructief is, zijn we via de verkenning op een andere combinatie uitgekomen. Die nieuwe samenstelling doet volgens ons recht aan de uitslag van de verkiezingen en wij zijn er van overtuigd dat deze brede coalitie een stevig draagvlak zal hebben in de gemeenteraad. De inhoudelijke verkenning geeft ons veel vertrouwen en energie om nu met elkaar de verdere formatie in te gaan.”

Meer weten?

Lees hier het eerdere bericht over de inhoudelijke verkenning.