Start nieuw college en nieuwe raadsleden

Op 12 mei is het nieuwe college van Terneuzen geïnstalleerd in een extra raadsvergadering. Door de benoeming van de wethouders kwamen drie raadszetels beschikbaar. Daarvoor zijn gisteravond de nieuwe raadsleden geïnstalleerd.

De nieuwe leden van de raad zijn Ben van den Bos (TOP/Gemeentebelangen), Laurens Voncken (VVD) en Anne Hana (PvdA).

College

De wethouders in het nieuwe college zijn Frank van Hulle (TOP/Gemeentebelangen), Jurgen Vervaet (CDA), Sonja Suij (VVD), Laszlo van de Voorde (PvdA en GroenLinks) en Jeroen de Buck (TOP/Gemeentebelangen). Deze wethouders hebben alle vijf een voltijds dienstverband. Op dinsdag 17 mei stelt het college de definitieve portefeuilleverdeling vast.

Bestuursakkoord ‘Goed leven in Terneuzen’

In de raadsvergadering is het bestuursakkoord ‘Goed leven in Terneuzen. Verder bouwen aan een duurzame toekomst’ besproken. De raad heeft zijn steun uitgesproken voor de thema’s en hoofdlijnen uit het bestuursakkoord. Het akkoord is in te zien via onze website.