Stremmingen draaibruggen Sluiskil en Sas van Gent

Rijkswaterstaat vervangt dit jaar de elektrotechnische en besturingsinstallaties van de draaibruggen bij Sluiskil en Sas van Gent. De beide bruggen bouwt Rijkswaterstaat om naar bediening op afstand. Van 1 tot en met 29 maart is daarom de brug van Sluiskil gestremd en van 24 mei tot 21 juni de brug van Sas van Gent.

De draaibruggen bij Sluiskil en Sas van Gent dateren van eind jaren 60 en naderen het einde van hun levensduur. Daardoor neemt de kans op storingen toe. Komende periode vervangt Rijkswaterstaat daarom de elektrotechnische, de bedienings-, besturings- en bewakingsinstallaties en het complete hydraulische systeem van de bruggen.

Omleiding i.v.m. stremming brug Sluiskil
Tijdens de werkzaamheden aan de brug van Sluiskil geldt voor wegverkeer een omleidingsroute via de Sluiskiltunnel. Voor fietsers en voetgangers vaart het pontje bij Sluiskil in die periode dagelijks van 6.45 tot 17.00 uur.

Omleidingen i.v.m. stremming brug Sas van Gent
Tijdens de werkzaamheden aan de brug van Sas van Gent geldt voor wegverkeer een omleidingsroute. Voor fietsers en voetgangers vaart er een pontje.

Meer informatie
Meer informatie over het project en de hinder is te vinden op de projectpagina op www.rws.nl/water/projectenoverzicht. Weggebruikers kunnen voor informatie ook bellen met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat: tel. 0800-8002 (gratis).

HDJbrugsluiskilDSC02458_verkleind