Subsidieregeling voor ondernemersorganisaties 2022

De gemeente Terneuzen heeft een subsidieregeling voor ondernemersverenigingen en -stichtingen. De gemeente stelt elk jaar subsidie beschikbaar voor nieuwe en/of vernieuwende activiteiten én voor initiatieven die de bestuurskracht van ondernemersorganisaties vergroten. Het beschikbare budget hiervoor is € 10.000. Dit geld verdelen we over de aanvragers.

Ook jouw vereniging of stichting kan een aanvraag voor subsidie indienen voor 2022. Het college van Burgemeester en Wethouders bepaalt welke ondernemersorganisatie(s) subsidie ontvangt/ontvangen. Je ontvangt hierover na de besluitvorming zo snel mogelijk bericht. Let op: de gemeente moet de subsidieaanvraag vóór 1 april 2022 hebben ontvangen.

Meer informatie

Aan de toekenning van de subsidie voor ondernemers zijn een paar voorwaarden verbonden. Daarnaast beoordelen we de aanvragen aan de hand van bepaalde criteria. Meer informatie vind je op onze website

Subsidie aanvragen

Voor het indienen van een aanvraag vind je op onze website een formulier. Heb je nog vragen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0115 of per e-mail via economie@terneuzen.nl.