Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022

De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is bekend. In het onderstaande schema vindt u de stemmen en het aantal zetels per partij terug. In de kolom GR18 ziet u hoe de zetelverdeling zich verhoudt ten opzichte van de voorgaande gemeenteraadsverkiezingen.

uitslagverkiezingen2022_tabel

Opkomst
De gemeente Terneuzen kende in totaal 44.906 kiesgerechtigden. In totaal zijn er 20.381 geldige stemmen uitgebracht, 38 blanco stemmen en 65 ongeldige stemmen. Het opkomstpercentage was 45,39% tegenover 53,40% in 2018.