Volgende stap formatie Terneuzen na afronding verkenning

De verkenningsfase na de verkiezingen is afgerond. Woensdagavond 30 maart presenteerde Frank van Hulle (TOP/Gemeentebelangen) de opbrengst van deze fase aan de gemeenteraad. De onderwerpen uit de verkennende gesprekken zijn gebundeld en op basis hiervan zijn centrale thema’s bepaald. De verkenners Frank van Hulle en Jos Verdurmen gaan nu verder met vervolggesprekken met meerdere fracties. Zij werken zo toe naar de samenstelling van een bestuursakkoord en een nieuw college.

Centrale thema's

De verkenners hebben na de verkiezingen in de afgelopen weken gesprekken gevoerd met alle fracties en met een groot aantal maatschappelijke partners. De centrale thema’s die uit deze verkenningsfase naar voren kwamen, zijn:

  1. wonen en leefbaarheid (kernen en binnenstad)
  2. huisvestingsvraagstuk Lodewijk College
  3. armoedebestrijding
  4. transities (duurzaamheid en energie)
  5. financiële uitgangspunten

Meer weten?

Kijk voor een overzicht van het proces en de benoemde onderwerpen in de vergaderstukken van de gemeenteraad (agendapunt 6).